آرشیو مطالب : هوش مصنوعی

الون ماسك خبر داد

مكالمه راننده و خودرو در آینده نزدیك

مكالمه راننده و خودرو در آینده نزدیك

اغراق درباره تسخیر مشاغل توسط ربات ها و هوش مصنوعی

اغراق درباره تسخیر مشاغل توسط ربات ها و هوش مصنوعی

تاكسی گرفتن بی دردسر با شبكه هوش مصنوعی

تاكسی گرفتن بی دردسر با شبكه هوش مصنوعی

هوش مصنوعی در آزمون درك مطلب استنفورد ركورد زد

هوش مصنوعی در آزمون درك مطلب استنفورد ركورد زد

پارك تحقیقاتی هوش مصنوعی در چین

پارك تحقیقاتی هوش مصنوعی در چین

نخستین ربات سیاستمدار فیسبوك

نخستین ربات سیاستمدار فیسبوك
رمز من - Ramzeman
ramzeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رمز من محفوظ است

رمز من

فناوری اطلاعات و امنیت