رمز من - ramzeman
رئیس سازمان فناوری اطلاعات:

طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی یک مانیفست سیاسی است

طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی یک مانیفست سیاسی است به گزارش رمز من رییس سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی بیشتر یک مانیفست سیاسی است که نه فقط از حریم خصوصی صیانت نمی کند بلکه یک اکوسیستم مناسب و منصفانه را نیز شکل نمی دهد.


به گزارش رمز من به نقل از مهر، دومین نشست سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با موضوع «ابعاد حکمرانی – سیاستی طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه فضای مجازی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی اجرا شد. در این جلسه که با مدیریت محمدصادق نصراللهی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدرضا بهمنی رییس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و عزیز نجف پور آقابیگلو دبیر شورای عالی فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست واحد الکترونیکی این دانشگاه حضور داشتند. در ابتدای این جلسه محمدصادق نصراللهی با طرح مساله ضرورت حکمرانی فضای مجازی باتوجه به تجربه ۸ سال قبل کشور در این عرصه، از حاضران در این جلسه خواست که به بررسی موضوع طرح صیانت از منظر حکمرانی و مباحث سیاسی و تصمیم سازی حاکمیتی بپردازند و به این پرسش پاسخ دهند که آیا حکمرانی را ضروری می دانند و یا باتوجه به ماهیت فضای مجازی آنرا نا ممکن و یا ممتنع تلقی می کنند. در این نشست حاضران به نقاط قوت و ضعف طرح پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از منظر حکمرانی پرداختند و این که در صورت اجرای این طرح، چه آینده ای را می توان برای کشور ترسیم کرد. مفهوم حکمرانی متفاوت از حاکمیت است در این جلسه امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به این که مفهوم حکمرانی از ساختارها و فرآیندهای یک تصمیم تا اجرا و مؤلفه های آنرا دربرمی گیرد، اظهار داشت: در این مفهوم باید به این سوالات پاسخ داد که چه کسانی و چگونه تصمیم می گیرند و چه کسانی و چگونه آنرا اجرا می کنند و چه کسانی و چگونه این تصمیمات را نظارت و کنترل می کنند. حتی امروز در نظامات حکمرانی منوط به این تعریف، مفاهیم دیگری نیز شکل گرفته است. وی با تاکید بر این که مفهوم حکمرانی متفاوت از حاکمیت است، اشاره کرد: حکمرانی از زمانی مورد توجه قرار گرفته است که حاکمیت دیگر در قلمروهای ملی فعال نیست. به بیان دیگر جهانی شدن در حکمرانی خاصیت ذاتی مفهوم حکمرانی در دنیای امروز است و نمی توان بدون توجه به جهانی شدن در مورد حکمرانی حرف زد. ناظمی با تعمیم این مفاهیم به موضوع حکمرانی فضای مجازی اشاره نمود و اظهار داشت: دراین زمینه نیز باید ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که می خواهیم در کشور حکمرانی بر فضای مجازی داشته باشیم و یا این که حکمرانی بوسیله فضای مجازی؟ بنظر می رسد گزینه دوم مدنظر است و کشور می خواهد از ابزار فضای مجازی برای بهینه سازی حکمرانی استفاده نماید. شورای فضای مجازی در حیطه نظریه های حاکمیتی قرار می گیرد نه حکمرانی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر این که دنیا موضوع حکمرانی فضای مجازی را تجربه کرده و ما پذیرفته ایم که دیگر تصمیم گیری را دولت انجام نمی دهد و تاثیرگذاران و ذی نفعان نیز در این تصمیم گیری میل به مشارکت دارند؛ مانند اکوسیستم استارت آپی، افزود: اگر مقرر است در کشور حکمرانی با فضای مجازی اتفاق بیافتد یعنی پای بازیگران خارج از حاکمیت، باید به مساله حکمرانی باز شود. اما در طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی این بدیهیات نادیده گرفته شده است. وی با اشاره به این که در ادبیات «حکمرانی خوب» شاهد مطالبی مانند شفافیت و مشارکت جویی در فرآیندها و ساختارها هستیم. بنظر می رسد سیاست شورای عالی فضای مجازی مبتنی بر حکمرانی بوسیله فضای مجازی است. اما سوال اینجاست که آیا اعضایی که در این شورا تصمیم می گیرند دارای شفافیت هستند و پاسخگوی موفقیت و عدم موفقیت سیاست هایشان در فضای مجازی بوده اند؟ آیا در این شورا نماینده ذی نفعان بخش خصوصی حضور دارد؟ رییس سازمان فناوری اطلاعات با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضای مجازی که با مفهوم حکمرانی فاصله دارد، اشاره کرد: حتی اعضای حقیقی این شورا هم برمبنای حکم حاکمیتی انتخاب می شوند و کسب وکارها در این شورا حق رأی ندارند. با این وجود بهتر است بگوییم که شورای عالی فضای مجازی در حیطه نظریه های حاکمیتی قرار می گیرد نه حکمرانی. ناظمی بیان این که اگر شورای عالی فضای مجازی بخواهد حکمرانی را بوسیله فضای مجازی گسترش دهد باید مکانیزم شفاف سازی و پاسخگویی داشته باشد، اشاره کرد: زایش اولیه شورای عالی فضای مجازی با این هدف بوده که چگونه تصمیمات بهتر اتخاذ و چگونه بصورت بهتری اجرا شود. اما به مرور زمان می بینیم که این شورا بدون مشارکت ذی نفعان تصمیم می گیرد و روز به روز با کاهش اختیارات دستگاه های اجرائی از دولت توانمند کاهش می دهد. این مساله در هیچ کشوری سابقه ندارد. وی با اشاره به این که در بیشتر کشورها شاهد وجود تنها ۳ یا ۴ شورای عالی برای امنیت، اقتصاد و علم و فناوری هستیم، اظهار داشت: اما در کشور ما متأسفانه با تعدد شوراهایی مواجه هستیم که در تعارض با یکدیگر هستند و تصمیماتشان بنای قانون اساسی ندارد. این در حالیست که در مفهوم اولیه شورا باید خاصیت مشورتی داشته باشد. در غیر این صورت حکمرانی شورایی نتیجه ای جز کاهش توانمندی حکمرانی در پی نخواهد داشت. وی با تاکید بر این که منظورم از واژه «حکمرانی خوب» با آنچه که در اجماع واشنگتن بر آن تاکید گردیده است، متفاوت می باشد، اظهار داشت: من مخالف آن حکمرانی خوبی هستم که به تضعیف کشورهای درحال توسعه می انجامد. بلکه منظورم از حکمرانی خوب توسعه کشورها برمبنای مشارکت و شفافیت است و توانمندسازی دولت ها و حاکمیت ها مدنظر است. اما در عملکرد شورای عالی فضای مجازی شاهد کاهش توانمندی دولت و حکومت در اعمال حاکمیت و کند شدن فرآیندها هستیم. نصب ۴۰ میلیون فیلترشکن امنیت را به مخاطره می اندازد وی اظهار داشت: متأسفانه در شورای عالی فضای مجازی عده ای در یک حاشیه امن تصمیمی می گیرند و به کسی پاسخگو نیستند و در مورد تصمیماتشان مسئولیت نمی پذیرند. مثال این موضوع، تصمیم برای فیلتر تلگرام است که موجب نصب ۴۰ میلیون فیلترشکن روی گوشیهای مردم شد که بدافزارهایی است که امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نگرفت. وی با اعلان اینکه پروسه تصمیم گیری و گزارش خروجی مصوبات شورای عالی فضای مجازی بعنوان یک شورای فراقوه ای شفاف نیست، اظهار داشت: ممکنست نیت خیر باشد اما الزاماً نتیجه خوب نخواهد بود. ناظمی با اشاره به این که اصلی ترین دستگاه اجرائی فناوری اطلاعات کشور که سازمان فناوری اطلاعات ایران است در این شورا عضو نیست، افزود: کارکردهای مناسبی از این شورا انتظار می رود اما بنظر می رسد باتوجه به فرآیندهای موجود و ساختار فعلی، این کارکردها به نتیجه نرسیده است. طرح صیانت روی اعتماد و سرمایه اجتماعی دست گذاشته است ناظمی با انتقاد از طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی اظهار داشت: این طرح روی بزرگترین چالش فعلی نظام حکمرانی ایران که همان اعتماد و سرمایه اجتماعی است دست گذاشته است و این هم راستا با خواسته مخالفان نظام در خارج کشور است. وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح، اظهار داشت: از فردا شاهد تعارض بین شرکتها و مردم و شرکتها با حاکمیت خواهیم بود. بنظر می رسد آنهایی که این طرح را نوشته اند در این جامعه زندگی نمی کنند. این مساله واضح است که مادامی که در مردم اعتماد ایجاد نشود نمی توان توقع داشت که مردم به پیامرسان های بومی اعتماد کرده و جایگزینی بومی برای اینستاگرام را بپذیرند. رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اعلان اینکه با این طرح تنها شکاف بین مردم و حکمرانان و شرکتها را افزایش می دهیم، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که هر فیلترینگ که روی یک پلت فرم خارجی صورت می گیرد، میزان استفاده مردم از پلت فرم های داخلی کاهش پیدا می کند. وی با انتقاد از سیاست گذاری شورای عالی فضای مجازی درباب خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، اظهار داشت: این خدمات پایه شامل ۴ موضوع مسیریاب، خدمات ابری، جستجوگر و پیامرسان است که دو خدمت از آن با روش مدنظر این شورا پیش رفته و شاهد عدم موفقیت پیامرسان و جستجوگر بومی به سبب این تقسیم کار بوده ایم. اما برای دو خدمت دیگر، روش دیگری گرفته شد و بخش خصوصی واقعی توانست دو خدمات مسیریاب و ابری را با موفقیت پیاده سازی کند و اکنون نیز کاربران آنرا پذیرفته اند و استفاده می نمایند. ناظمی با اعلان اینکه طرح صیانت، دوگانگی ایجاد می کند، به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مدنظر در این طرح نیز انتقاد نمود و اظهار داشت: از میان ۳۰ عضو تنها یک صندلی برای مشروعیت بخشی مردم درنظر گرفته شده است. ایجاد صندوق حمایتی جدید در این طرح نیز به ایجاد رانت می انجامد. چرا این مدل حمایتی را بوسیله صندوق های موجود پیش نمی برند؟ وی اظهار داشت: برخلاف آنچه که مطرح می شود طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی اصلاً حقوق کاربران را به رسمیت نشناخته و بیشتر یک مانیفست سیاسی است که نه فقط از حریم خصوصی صیانت نمی کند بلکه یک اکوسیستم مناسب و منصفانه را نیز شکل نداده است و برخلاف آنکه نام این طرح مربوط به خدمات پایه کاربردی است اما قابلیت تعمیم به کل اینترنت را دارد.


منبع:

1400/06/18
10:41:32
5.0 / 5
212
اگر مطلب را پسندیدید لایک کنید
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
رمز من - Ramzeman
ramzeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رمز من محفوظ است

رمز من

فناوری اطلاعات و امنیت