آرشیو مطالب : گمرك

گمرك اعلام كرد:

ارسال اطلاعات گوشی مسافری به همتا، پیگیری فعال سازی از وزارت صمت

ارسال اطلاعات گوشی مسافری به همتا، پیگیری فعال سازی از وزارت صمت

بلیط كیش و تور كیش

بلیط كیش و تور كیش
آخرین مهلت همتا؛

فعالسازی گوشیهای مسافری دوسیم كارته با یك شناسه تا دوم دی ماه

فعالسازی گوشیهای مسافری دوسیم كارته با یك شناسه تا دوم دی ماه
گمرك اعلام كرد:

جزئیات فرآیند جدید رجیستری گوشیهای مسافری، تایید توسط گمرك

جزئیات فرآیند جدید رجیستری گوشیهای مسافری، تایید توسط گمرك
گمرك ابلاغ كرد؛

عرضه شناسه كالا برای ترخیص تبلت و ساعت هوشمند وارداتی الزامی شد

عرضه شناسه كالا برای ترخیص تبلت و ساعت هوشمند وارداتی الزامی شد
بازرگانی داوطلب و گودرزی

ترخیص كار

ترخیص كار
رمز من - Ramzeman
ramzeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رمز من محفوظ است

رمز من

فناوری اطلاعات و امنیت