آرشیو مطالب : مغز

مهارت خواندن و نوشتن دختران بهتر از پسران است

مهارت خواندن و نوشتن دختران بهتر از پسران است

بدخوابی احساس تنهایی را تشدید و مسری می كند

بدخوابی احساس تنهایی را تشدید و مسری می كند

با شلخته های باهوش بیشتر آشنا شوید! بعلاوه تصاویر

با شلخته های باهوش بیشتر آشنا شوید! بعلاوه تصاویر

كشف چرایی ضد تشنج بودن رژیم غذایی پرچرب

كشف چرایی ضد تشنج بودن رژیم غذایی پرچرب
با استفاده از حسگر هوش مصنوعی؛

فعالیت ذهنی كارگران چینی رصد می گردد

فعالیت ذهنی كارگران چینی رصد می گردد

تولید حس لامسه با قرار دادن الكترود در قشر حسی مغز

تولید حس لامسه با قرار دادن الكترود در قشر حسی مغز

از بین رفتن خود با مصرف ماده مخدر LSD!

از بین رفتن خود با مصرف ماده مخدر LSD!

ساخت دستگاهی كه می تواند جایگزین اسكنر مغزی شود

ساخت دستگاهی كه می تواند جایگزین اسكنر مغزی شود

كمك های فناوری به بهبود وضعیت مبتلایان به پاركینسون

كمك های فناوری به بهبود وضعیت مبتلایان به پاركینسون

تكثیر اندام های بدن روی یك تراشه برای تست دارو

تكثیر اندام های بدن روی یك تراشه برای تست دارو

تعیین میزان هوش افراد با اسكن مغزی

تعیین میزان هوش افراد با اسكن مغزی
در دانشگاه هاروارد انجام می شود

ساخت ربات هایی كه مثل حشرات رفتار می كنند

ساخت ربات هایی كه مثل حشرات رفتار می كنند
با همكاری دانشگاه كینگز

تقویت ذهن با فناوری های پیشرفته

تقویت ذهن با فناوری های پیشرفته

كنترل كارخانه با ذهن

كنترل كارخانه با ذهن

بیسفنول آ چیست

بیسفنول آ چیست

مغناطیسم حركت موش ها را كنترل می كند

مغناطیسم حركت موش ها را كنترل می كند
رمز من - Ramzeman
ramzeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رمز من محفوظ است

رمز من

فناوری اطلاعات و امنیت