آرشیو مطالب : نانو

واكسیناسیون راحت با پچ های میكروسوزنی نوین

واكسیناسیون راحت با پچ های میكروسوزنی نوین

توسعه میكروسكوپ نوری پیشرفته توسط چینی ها

توسعه میكروسكوپ نوری پیشرفته توسط چینی ها

تشخیص سرطان با یك آزمایش بر پایه نانوذرات طلا

تشخیص سرطان با یك آزمایش بر پایه نانوذرات طلا
با استفاده از نانوذرات انجام شد؛

كاهش التهاب با گیج كردن سیستم ایمنی بدن

كاهش التهاب با گیج كردن سیستم ایمنی بدن
در امپریال كالج لندن انجام شد

فناوری نانو برای تبدیل شیشه به آینه

فناوری نانو برای تبدیل شیشه به آینه
رمز من - Ramzeman
ramzeman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت رمز من محفوظ است

رمز من

فناوری اطلاعات و امنیت